P.P.H. MAKOT
Kraków 30-716, ul. Przewóz 34/304
tel/fax: +48 (12) 307-33-15
mobile: +48 537-872-522
http://www.makot.com.pl/seria-SCH-04

Regulatory temperatury serii SCH-04

powiększ Regulatory temperatury serii SCH-04 są uniwersalnymi sterownikami przeznaczonymi do sterowania oraz regulacji w urządzeniach chłodniczych oraz chłodniczo-grzejnych o różnym stopniu skomplikowania.

Regulatory te dedykowane są zarówno do urządzeń prostych jak i bardzo skomplikowanych, a jednocześnie są łatwe w obsłudze dla bezpośredniego użytkownika.

Obudowa tych regulatorów przystosowana jest do montażu na szynę.

Regulatory wyposażone są w trzy czujniki temperatury oraz zegar czasu rzeczywistego.

Typy regulatorów serii SCH-04:

 1. Regulator SCH-04/1 - przeznaczony do sterowania 1 agregatem.
 2. Regulator SCH-04/1R - przeznaczony do sterowania 1 agregatem z rejestracją temperatury w komorze chłodzenia i na skraplaczu.
 3. Regulator SCH-04/2 - przeznaczony do sterowania 2 agregatami.
 4. Regulator SCH-04/2R - przeznaczony do sterowania 2 agregatem z rejestracją temperatury w komorze chłodzenia i na skraplaczu.

Regulatory typu SCH-04 posiadają wiele użytkowych funkcji. Niektóre z tych funkcji decydują o działaniu regulatora i zarazem urządzenia chłodniczego, inne natomiast mają charakter pomocniczy czy też informacyjny. W celu zapewnienia uniwersalności zastosowań regulatora do różnych urządzeń, niektóre z tych funkcji można aktywować lub dezaktywować dokonując odpowiednich ustawień w programowaniu pracy regulatora.

Regulator posiada fabrycznie zaprogramowany program pracy, przeznaczony do typowych zastosowań. Program ten można dowolnie zmieniać lub modyfikować na poziomie instalatora. Regulator zabezpieczony jest kodem dostępu, przed ingerencją w program przez bezpośredniego użytkownika.

FUNKCJE REGULATORA:

 1. Funkcja ustawiania trybu pracy regulatora: tryb chłodniczy, tryb grzejny.
 2. Funkcja pomiaru temperatury dokonywana z trzech czujników. W ramach tej funkcji można ustawić regulator na współpracę z jednym, z dwoma lub z trzema czujnikami.
 3. Funkcja ręcznego lub automatycznego (wg zegara czasu rzeczywistego) włączania oraz wyłączania pracy urządzenia chłodniczego.
 4. Funkcja ręcznego lub automatycznego (wg zegara czasu rzeczywistego) włączania oraz wyłączania oświetlenia, niezależna od pracy urządzenia chłodniczego.
 5. Funkcja sterowania agregatem (lub dwoma agregatami ) w zależności od temperatury w komorze chłodniczej. Niektóre typy regulatorów serii SCH-04 wyposażone są w możliwość sterowania urządzeniami chłodniczymi wyposażonymi w dwa agregaty. Do tych typów regulatorów odnoszą się dwie następne funkcje 6 i 7.
 6. Funkcja opóźnienia czasowego włączania drugiego agregatu.
 7. Funkcja rotacji pierwszeństwa włączania się agregatu.
 8. Funkcja wyprzedzającego włączania się elektrozaworu przed włączeniem agregatu.
 9. Funkcja zamrażania szokowego (przemrażania). Zadaniem tej funkcji jest przyspieszenie osiągnięcia przez towar zawarty w urządzeniu chłodniczym zadanej temperatury.
 10. Funkcja zabezpieczenia pracy agregatu (agregatów) polegająca na możliwości ograniczenia:
  • minimalnego czasu postoju agregatu
  • minimalnego czasu pracy agregatu;
  • maksymalnego czasu pracy agregatu
 11. Funkcja automatycznego odszraniania realizowana w trzech możliwych do wyboru wariantach:
  • odszranianie konwekcyjne
  • odszranianie przy użyciu grzałek
  • odszranianie gorącymi parami (odwrócony obieg)
  Funkcja ta nadzorowana jest jednym lub dwoma czujnikami temperatury oraz zabezpieczona wyłącznikiem czasowym ograniczającym nadmiernie długi czas odszraniania.

 12. Funkcja włączania odszraniania co określony odcinek czasu lub według czasu zegara rzeczywistego.
 13. Funkcja umożliwiająca połączenie wzajemne regulatorów, tak aby następowało jednoczesne wejście w tryb odszraniania wszystkich regulatorów (zastosowanie - ciągi urządzeń chłodniczych)
 14. Funkcja ociekania.
 15. Funkcja blokowania wyświetlacza temperatury na czas odszraniania i ociekania wraz z czasowym opóźnieniem wyjścia z trybu blokady.
 16. Funkcja sterowania wentylatorem skraplacza w zależności od pracy agregatu i temperatury skraplacza ( 5 programowalnych wariantów sterowania).
 17. Funkcja sterowania wentylatorem parownika (5 programowalnych wariantów sterowania).
 18. Funkcja sterowania ewentualnym dodatkowym układem grzejnym niezależnym od układu chłodniczego (realizowana przez trzeci czujnik). Funkcja ta może znaleźć zastosowanie np. przy podgrzewaniu szyb w celu zapobieżenia ich parowaniu lub w instalacjach chłodniczo-grzejnych.
 19. Funkcja rejestracji i odczytu ostatnich 24 wartości temperatury zapisywanych co godzinę ( w przypadku włączenia funkcji blokady wyświetlacza na czas odszraniania, zapisywana będzie wartość wyświetlana). Funkcja ta dotyczy wszystkich typów regulatorów serii SCH. Niektóre typu regulatorów (z końcówką R) wyposażone są w rejestratory umożliwiające pełną rejestrację.
 20. Funkcja rejestracji i odczytu wartości maksymalnych i minimalnych temperatur występujących w całym czasie procesu chłodzenia (funkcja połączona jest z opóźnieniem czasowym zapisu po włączeniu urządzenia do pracy oraz z blokowaniem wyświetlacza na czas odszraniania). Funkcja ta dotyczy wszystkich typów regulatorów serii SCH.
 21. Funkcja rejestracji sumarycznego czasu pracy agregatu (funkcja ta umożliwia odczyt rzeczywistego czasu pracy agregatu i szacunkową ocenę potencjalnej możliwości jego zużycia). Funkcja ta dotyczy wszystkich typów regulatorów serii SCH.
 22. Funkcja nadzoru i sygnalizacji uszkodzenia czujników temperatury.
 23. Funkcja pracy awaryjnej. W przypadku awarii czujnika następuje przejście do pracy wg zaprogramowanych czasów.
 24. Funkcja dźwiękowej i optycznej sygnalizacji stanów alarmowych:
  • przekroczenia górnego zakresu dopuszczalnej temperatury w komorze chłodniczej
  • przekroczenia dolnego zakresu dopuszczalnej temperatury w komorze chłodniczej
  • przekroczenia dopuszczalnej temperatury występującej na skraplaczu lub też w dodatkowym obwodzie grzejnym
  • pozostawienia otwartych drzwi komory chłodniczej
 25. Funkcja powrotu do nastaw fabrycznych. Funkcja ta umożliwia powrót do nastaw fabrycznych w przypadku błędnej zmiany w programowaniu pracy regulatora.
 26. Funkcja rejestracji temperatury w komorze chłodniczej i na parowniku zapisywana do pamięci wewnętrznej regulatora względem czasu rzeczywistego. Funkcja wspomaga realizację obowiązkowego monitoringu warunków przechowywania żywności.

Opis funkcji przemrażania

-> opis dotyczy wszystkich regulatorów serii SCH-04

Funkcja ta polega na wymuszeniu przez regulator pracy ciągłej agregatu (agregatów) do momentu, aż zostanie osiągnięta w komorze chłodniczej temperatura niższa od nastawionej temperatury sterowania. Ma to na celu szybsze osiągnięcie niskiej temperatury towaru umieszczonego w urządzeniu chłodniczym. Po osiągnięciu zadanej niższej temperatury, regulator powraca do pracy wg nastawionej temperatury sterowania. Funkcja ta włącza się ponownie w sposób automatyczny, w przypadku gdy temperatura wewnątrz urządzenia wzrośnie powyżej nastawionej przez instalatora granicznej temperatury (np. na wskutek włożenia do komory chłodniczej świeżego towaru).

powiększ

Opis funkcji rejestracji

-> opis dotyczy regulatorów z symbolem R

Funkcja ta polega na rejestracji temperatury w komorze chłodzącej oraz dodatkowo na parowniku, dzięki temu pomaga w diagnostyce pracy urządzenia. Regulator z wbudowanym rejestratorem ma możliwość zarejestrowania 25400 próbek z próbkowaniem w zakresie od 1 min do 60 minut. Wraz z regulatorem wyposażonym w funkcję rejestracji dołączany jest program do odczytu (zebranych w swojej wewnętrznej pamięci) danych w formie tabeli i wykresu z możliwością dokonania statystyki i diagnostyki pobranych próbek. Dane te można w dowolnej chwili przesłać do komputera. Komputer nie musi być na stałe podłączony do regulatora.

powiększ

Dołączany do regulatora program komputerowy umożliwia przedstawienie wartości temperatur w postaci wykresu, tabeli oraz ich wydruk, zapis na dysku lub innym nośniku danych. Program posiada również możliwość odczytu danych statystycznych z zarejestrowanych temperatur. Rejestracja temperatury w komorze chłodniczej umożliwia udokumentowanie warunków przechowywanych towarów zgodnie z wymogami prawnymi. Natomiast zarejestrowane wartości temperatur występujące na parowniku są doskonałym narzędziem serwisowym. Program komputerowy umożliwia jednoczesną współpracę z kilkoma regulatorami podłączonymi do portów komputera. Ilość podłączonych regulatorów ograniczona jest jedynie ilością dostępnych portów w komputerze.

WYJŚCIA STEROWNICZE REGULATORA:

 • wyjście sterowania agregatem nr 1 lub elektrozaworem wyprzedzającym włączenie agregatu
 • wyjście sterowania agregatem nr 2
 • wyjście sterowania oświetleniem
 • wyjście sterowania wentylatorem parownika
 • wyjście sterowania wentylatorem skraplacza lub dodatkowym elementem grzejnym w zależności od temperatury na trzecim czujniku
 • wyjście sterownia grzałkami lub elektrozaworem podczas odszraniania
 • wyjście do wyzwalania odszraniania podłączonych innych regulatorów

WEJŚCIA STERUJĄCE REGULATORA:

 • czujnik temperatury komory chłodzącej (czujnik steruje pracą agregatów) nr 1
 • czujnik temperatury parownika (czujnik steruje końcem odszraniania oraz ewentualnie wentylatorem parownika) nr 2
 • czujnik temperatury nr 3, który może być ustawiony jako:
  - dodatkowy czujnik odszraniania
  - czujnik skraplacza (sterowanie wentylatorem skraplacza)
  - czujnik sterowania osobnym układem grzejnym nr 3
 • wejście wyzwalania odszraniania przez główny regulator (przy regulatorach połączonych ze sobą)
 • wejście wyłącznika krańcowego otwarcia drzwi lub pokrywy
http://www.makot.com.pl/seria-SCH-04
W ramach naszego serwisu WWW stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Akceptuję, nie pokazuj więcej.